BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRUNG TÂM NHA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ

Cạo Vôi Đánh Bóng 100.000 – 200.000 vnd
Trám Răng Thẩm Mỹ 30.000 – 200.000 vnd
Răng Tháo Lắp 300.000 – 500.000 vnd
Điều Trị Tuỷ 300.000 – 700.000 vnd
Răng Sứ Mỹ 800.000 vnd
Răng Sứ Titan 1.500.000 vnd
Răng Sứ Titan Đức 2.000.000 vnd
Răng Sứ Vita Đức 2.500.000 vnd
Tẩy Trắng Răng 1.500.000 – 2.500.000 vnd
Răng Sứ Zirconia 3.500.000 vnd
Răng Sứ Zolid 4.500.000 vnd
Răng Sứ Cercon HT 5.500.000 vnd
Răng sứ Emax Press 6.000.000 vnd
Quý Kim 9.500.000 vnd
Dán Sứ Veneer 4.800.000 vnd
Cấy ghép Implant 850 usd – 1.200 usd
Niềng răng chỉnh nha 38.000.000 vnd – 48.000.000 vnd